Zdeněk Koníček – FotoKONICEK, VideoKONICEK

Jsem fotograf a kameraman s více než dvacetiletou zkušeností.

Žiji ve Vlčnově, v obci právem nazývané perlou Slovácka.
Snažím se zachytit pestrost krojů, tradici Jízdy králů a krásu místních krojů.
Občas vyrazím i za hranice okresu a s úctou navštěvuji všechna ta místa, která nám mají co říct. Krása je pomíjivá a fotografie nám potom připomínají její bývalou přítomnost.

Dívky z Vlčnova v nejslavnostnějším kroji – s věncem. Foto: Zdeněk Koníček

Folklorní slavnosti ve Vlčnově se slavnou Jízdou králů
Jsou dny, kdy si Vlčnovjané oblečou svůj kroj a vydají se do ulic, aby se s ním pochlubili celému světu. Příležitostí k tomu mají dost – již vzpomínaná Jízda králů, dále slavnost prvního svatého přijímání, slavnost Božího těla, ale i nošení létéčka či obchůzka krojované chasy o Velikonocích.
A já víc jak dvacet let tuto slávu dokumentuji a snažím se ji přiblížit všem ostatním, kteří se nemohli zúčastnit.Pokud ještě máte doma VHS kazety se svými vzpomínkami,
tak máte možnost si je znovu připomenout. Viz moje nabídka: